Nieuwe online groepen: doe inspiratie op rond ouderbetrokkenheid

19 januari 2020

Het initiatief ‘Samen zijn wij school’ heeft op LinkedIn een aantal communities opgezet rondom ouderbetrokkenheid. Onderwijsprofessionals, ouders en andere betrokkenen die het contact en de samenwerking tussen school en ouders verder willen versterken, kunnen binnen deze groepen vraagstukken delen, samen overleggen en kennis, goede voorbeelden en ervaringen uitwisselen. Ook kunnen activiteiten worden opgezet.

In totaal zijn er vier groepen gestart rond een aantal subthema’s:

Aanmelden voor een community kan door op één van de bovenstaande links te klikken.

Over 'Samen zijn wij school'

‘Samen zijn wij school’ is in het schooljaar 2018-2019 als campagne van start gegaan om een impuls te geven aan de samenwerking tussen ouders en scholen. Op de website Samenzijnwijschool.nl vinden scholen tips en praktijkvoorbeelden rond ouderbetrokkenheid en informatie over activiteiten die in de toekomst vanuit 'Samen zijn wij school' worden georganiseerd. De VO-raad schaart zich achter dit initiatief en was ook betrokken bij de lancering van de campagne.