Nieuwe online module ‘Versterken loopbaanontwikkeling’

22 april 2021

Het Expertisecentrum LOB heeft een online module ontwikkeld aan de hand waarvan onderwijsprofessionals concreet aan de slag kunnen met het versterken van de loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) op hun school. De module biedt informatie, verwijzingen naar relevante tools en onderzoeken en praktijk- en reflectieopdrachten, die helpen tot een goede aanpak te komen.


Webinar 'Jongeren over LOB'

Op 13 april werd tijdens het webinar ‘Jongeren over LOB’ nader ingegaan op de vraag: hoe kan je LOB nog beter laten aansluiten op de behoeften en belevingswereld van jongeren? Hierbij werd een aantal praktijkvoorbeelden gepresenteerd. U kunt dit webinar hieronder terugkijken. Op de website van het Expertisepunt LOB leest u daarnaast meer over de praktijkvoorbeelden.