Nieuwe online portal voor studie- en beroepskeuze

08 november 2018

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceert op 8 november 2018 bij het Helen Parkhurst College in Almere de nieuwe mbo-portal KiesMBO.nl voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep. De nieuwe portal geeft jongeren in het vo en mbo, hun ouders, docenten en decanen een overzicht van mbo-opleidingen, beroepen en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.

KiesMBO.nl is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met verschillende organisaties waaronder de VO-raad. Om aan te sluiten op de belevingswereld van de doelgroep, zijn jongeren gedurende het gehele proces van de ontwikkeling van de portal nauw betrokken. Het resultaat is een website die is toegesneden op het zoek- en surfgedrag van jongeren.

Decanen en mentoren

Docenten en decanen kunnen Kiesmbo.nl gebruiken bij LOB. Beroepsomschrijvingen, filmpjes én informatie over de kansen op een stage en een baan staan beschreven. Ook zijn er lesbrieven te vinden. De mbo-opleidingen op KiesMBO.nl zijn ingedeeld naar de nieuwe profielen van het vmbo, zodat leerlingen zich makkelijker kunnen oriënteren. Er zijn tien profielen, waar een elfde aan is toegevoegd (de entreeopleidingen). In november ontvangen tweeduizend decanen in het voortgezet onderwijs informatie van SBB over de nieuwe portal. Ook worden posters en een magazine verspreid.