Nieuwe publicatie 'Afstandsonderwijs: inspirerende initiatieven voor onderwijs als schoolgaan even niet lukt'

28 juni 2022

Sommige jongeren gaan niet meer naar school of zijn enige tijd niet in staat om fysiek onderwijs op school te volgen. In het land zijn ondanks de beperkte ruimte die daarvoor tot op heden wettelijk geboden wordt, verschillende initiatieven ontplooid om deze jongeren toch onderwijs buiten het schoolgebouw ofwel ‘afstandsonderwijs’ te bieden. Het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en Ouders & Onderwijs hebben een boekje gepubliceerd met een aantal van deze voorbeelden van afstandsonderwijs die nu al gerealiseerd zijn.

Deze initiatieven lopen soms voor de muziek uit en geven vorm aan het onderwijsrecht van leerlingen. Naast de voordelen van deze initiatieven voor de leerlingen zijn ook de beperkingen en belemmeringen waar zij tegen aanlopen in beeld gebracht. Doel van het boekje is om inspiratie te bieden aan scholen bij het organiseren van onderwijs voor leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten.