Nieuwe publicatie Trimbos: Hoe kan je als school op een wetenschappelijk onderbouwde manier integraal werken aan welbevinden?

21 december 2023

Het Trimbos-instituut heeft in een publicatie de beschikbare onderzoekskennis op een rij gezet over hoe je als school kunt komen tot een integrale aanpak voor het bevorderen van het welbevinden van leerlingen. Deze kennis wordt vertaald naar concrete acties voor scholen.

In de publicatie worden de belangrijkste ideeën, inzichten en modellen die uit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek bekend zijn over het integraal werken aan het versterken van het welbevinden van leerlingen, gekoppeld aan de vier pijlers van de integrale Gezonde School-aanpak. Per pijler (en de subthema’s die onder deze pijlers worden gehangen) wordt beschreven welke acties scholen volgens de inzichten uit de wetenschap moeten nemen om tot een bewezen effectieve, integrale aanpak voor het bevorderen van het welbevinden van hun leerlingen te komen.

De publicatie biedt onderwijsprofessionals en scholen die (verder) werk willen maken van een dergelijke integrale aanpak, hiermee zowel concrete handvatten hiertoe als verdiepend inzicht in de wetenschappelijke kennis, theorieën en modellen die hieraan ten grondslag liggen.

 

Aan de slag?

Aan de slag met de kennis en praktische handvatten over het werken aan welbevinden op school? Kijk op de website Welbevindenopschool.nl en de website Gezondeschool.nl.