Raad biedt advies over ict-aanbesteding

22 december 2016

Voorziet u dat u binnenkort devices, netwerkdiensten of (ict-)leermiddelen gaat aanschaffen en bent u op zoek naar onafhankelijk advies over de manier waarop u deze gaat inkopen? Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad georganiseerd om scholen en schoolbesturen te adviseren over hun aanbesteding.

Door beter in te kopen kunnen scholen op een effectieve manier ict-producten en diensten verwerven die voldoen aan de wensen en eisen van scholen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Eén van de middelen om scholen hierin te ondersteunen is een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad.

Wat kunt u verwachten van de aanbestedingsadviesraad?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos onafhankelijk advies over uw aanbesteding. Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis op verschillende terreinen van ict en aanbesteden; vanuit wetenschap, overheid en onderwijs. Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

Hoe kunt u uw aanbesteding aanmelden?

U kunt uw aanbesteding aanmelden via info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor een bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk.

De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit advies.
 

Inkoopvoorwaarden en inkoopcoöperatie

Om scholen te ondersteunen op het vlak van inkoop, is het Doorbraakproject momenteel ook bezig met het opstellen van algemene inkoopvoorwaarden voor de vo-sector, en wordt de optie verkend van het oprichten van een inkoopcoöperatie. Het ho kent de inkoopcoöperatie SURF, maar in het vo worden zaken als connectiviteit en ict-diensten per bestuur of zelfs per school ingekocht. Een ‘SURF’ voor het vo zou niet alleen inkoopvoordeel kunnen opleveren, maar kan ook de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld beveiligingsdiensten in te kopen die voor individuele besturen lastig aan te schaffen zijn. Een startgroep verkent momenteel of het oprichten van een inkoopcoöperatie wenselijk is. Dit moet in het eerste kwartaal van 2017 leiden tot een gefundeerde beslissing hierover. U kunt uw belangstelling om deel uit te maken van de startgroep of een klankbordgroep nog steeds aangeven bij Roel van Hulten, beleidsadviseur VO-raad, via roelvanhulten@vo-raad.nl.