Nieuwe rapportage professionalisering schoolleiders en bestuurders

24 januari 2019

Feedback en reflectie op het eigen functioneren worden door schoolleiders gezien als belangrijke mechanismen voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op een school is een goede motivator voor medewerkers, schoolleiders en bestuurders om zichzelf verder te professionaliseren. Aandachtspunt blijft een goed inwerkprogramma voor startende schoolleiders. Dit blijkt uit de 'Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018’, die medio januari verscheen.

Twee varianten

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de VO-academie en het Schoolleidersregister VO. Doel van de monitor is om inzicht te krijgen hoe schoolleiders en bestuurders zichzelf professionaliseren en welke opleidingsbehoefte ze hebben. De monitor wordt sinds 2016 jaarlijks uitgevoerd door het Kohnstamminstituut en onderzoeksbureau Oberon en kent twee varianten. Het ene jaar kwantitatief via een schriftelijke enquête, het jaar erop kwalitatief met behulp van focusgroepen. Deze monitor kwam tot stand door bijdragen van deelnemers aan focusgroepen.

Al met al laten deze onderzoeken zien dat werken aan de eigen professionalisering inmiddels gemeengoed is onder schoolleiders en bestuurders. De kwantitatieve monitor over het schooljaar 2016-2017 laat zien dat 88% van de schoolleiders en 92% van de bestuurders in dat jaar een professionaliseringsactiviteit had ondernomen.

Aandachtspunten

De onderzoekers wijzen daarnaast ook op een aantal aandachtspunten. Zo is verbetering mogelijk wat betreft de inwerkprogramma's voor startende schoolleiders. Daarnaast is het voor team- en afdelingsleiders nog steeds lastig om tijd vrij te maken voor langdurige professionaliseringsactiviteiten, bijvoorbeeld een leergang van een jaar. Aan de raden van toezicht is het advies om in hun rol als werkgever, actiever door te vragen op de professionaliseringsactiviteiten van bestuurders en hen daarin ook te faciliteren. Tot slot bevelen de onderzoekers aan in het opleidingsaanbod voldoende ruimte te bieden voor leermechanismen, zoals het geven en ontvangen van feedback en reflectie op het geleerde.