Nieuwe (regionale) leerlingenprognoses

16 maart 2022

De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 3 procent en de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende vijf jaar nog met ongeveer 2 procent zal afnemen. Regionaal zijn er echter grote verschillen blijkt uit de nieuwe leerlingenprognoses van Voion.

Het aantal leerlingen bepaalt in grote mate de vraag naar personeel in het onderwijs. Inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen is dan ook belangrijk voor (samenwerkende) schoolbesturen om strategische keuzes voor de toekomst te maken.

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op bestuurs-, school- en vestigingsniveau?

In het Scenariomodel-VO zijn de nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar op bestuurs-, school- en vestigingsniveau. Deze nieuwe prognoses zijn berekend met de meest recente gegevens van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving.

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in Nederland de komende vijf jaar verder zal dalen, tot 914.495 leerlingen in 2026. Dit is een afname van ongeveer 2 procent. De grootste afname, zo’n 3 procent, wordt verwacht in de regio’s Drenthe-Overijssel, Friesland en Gelderland-Zuid. Met name in de vier grote steden en de omliggende gebieden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog verder. Zo wordt in de regio Zuid-Holland-Zuid een toename verwacht van bijna 3 procent. De grootste stijging zal naar verwachting plaatsvinden in Haaglanden, namelijk bijna 8 procent.