Nieuwe subsidieronde Regio Deals voor brede maatschappelijke samenwerkingen

06 juli 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om voorstellen voor nieuwe Regio Deals in te dienen. Net als bij de eerdere Regio Deals dragen ook de regionale partijen bij aan de financiering. De bijdrage vanuit het Rijk is per deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Rijk en regio werken samen

De samenwerkingspartijen maken samen een complete aanpak die past bij het gebied. In de Regio Deals staat het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers centraal. Het gaat om het versterken van:

  • regionale economische kansen
  • sociale samenhang en kansengelijkheid
  • fysieke leefomgeving
     

De VO-raad vind het belangrijk dat scholen betrokken worden en meedenken. De partijen moeten niet óver het onderwijs praten, maar mét het onderwijs. Een kwalitatief en bereikbaar onderwijsaanbod draagt bij aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio. Daarom hebben we in onze Code Goed Onderwijsbestuur opgenomen dat stellen dat scholen met elkaar en met andere maatschappelijke partners moeten samenwerken om in te spelen op de context van de regio.  

Regionale partijen kunnen een voorstel indienen vanaf 15 juli tot en met 15 november 2022 via het aanmeldformulier op de webpagina Regio Deals. Het kabinet besluit vervolgens over een voorlopige toekenning van budget aan Regio Deals. Daarna werken de betrokken ministeries en de geselecteerde regio’s samen een concrete Regio Deal uit die zij ondertekenen.