Nieuwe subsidieronde School & Omgeving: meer scholen kunnen subsidie aanvragen

01 februari 2024

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, extra activiteiten aan te bieden, zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. De regeling wordt opgerekt zodat meer scholen en leerlingen kunnen deelnemen.

Wijzigingen subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025

De minister wil de huidige subsidieregeling op een paar punten wijzigen voor de tweede aanvraagronde. Deze wijzigingen zullen naar verwachting begin maart gepubliceerd worden in de Staatscourant. Een belangrijke wijziging is dat meer categorie A-scholen een aanvraag kunnen indienen. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen tien procent van de leerlingen hebben.

Daarnaast wil de minister de tweede aanvraagperiode openstellen voor de categorie B-scholen die het niet gelukt is om in de eerste aanvraagperiode een aanvraag in te dienen. Scholen die vorig schooljaar als starter subsidie ontvingen, kunnen in de nieuwe ronde subsidie aanvragen, als zij vóór 1 maart hun activiteitenplan en convenant indienen bij DUS-I.

Dit is de lijst van scholen die in aanmerking komen voor subsidie.

Het ministerie van OCW organiseert vragenuurtjes voor scholen die (willen) deelnemen aan deze subsidieregeling. Het eerste vragenuurtje is op 8 februari 2024.

 

Subsidie voor onderzoek naar effecten School en Omgeving
Coalities van onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen met subsidie onderzoek doen naar de opbrengsten van de extracurriculaire activiteiten die ze (in het kader van School en Omgeving) aanbieden. Het gaat dan om de opbrengsten voor de bredere talentontwikkeling van leerlingen. Intentieverklaringen kunnen worden ingediend tot en met 4 april 14.00 uur, de deadline voor het doen van een aanvraag is 16 mei 2024, 14.00 uur. Uitgebreide informatie over deze 'call for proposals' is te vinden op de NRO-website.