Nieuwe subsidieronde voor MDT-projecten

16 mei 2023

Er is een nieuwe subsidieronde voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) projecten. In deze ronde mogen alle soorten organisaties subsidie aanvragen, dus ook onderwijsinstellingen.

Een subsidie kan alleen worden aangevraagd als er een samenwerking is met andere partijen, bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen en (een) maatschappelijke organisatie(s) die de MDT uitvoeren of daarin ondersteunen. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde MDT-criteria. Alle criteria zijn te vinden in de regeling

Eerder zijn er al verschillende rondes geweest, waaronder de subsidie rond Onderwijs kort (speciaal voor onderwijs). 

Doel Maatschappelijke Diensttijd 

Met de subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) worden maatschappelijke organisaties ondersteund om projecten te realiseren die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het doel van de MDT is dat een jongere maatschappelijke impact heeft volgens de principes ‘iets doen voor een ander’, ‘talentontwikkeling’ en ‘ontmoeting’. MDT is voor scholen een mooie manier om vorm te geven aan onder andere burgerschapsvorming en LOB. 

Aanvragen 

Consortia (bestaande en nieuwe) kunnen aanvragen tot en met 30 juni 2023 tot 12.00 uur.  

De aangevraagde subsidie is voor twee of drie jaar en mag voor een tweejarig project niet lager zijn dan €240.000 en niet hoger dan €3 miljoen. Voor een driejarig project mag de aangevraagde subsidie niet lager zijn dan €360.000 en niet hoger dan €4,5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten.