Nieuwe tool Kennisnet brengt status, groei en risico’s van ict-inzet in kaart

12 april 2022

Leren en werken in een veilige omgeving vraagt om een ict-omgeving die veilig, betrouwbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Om voor zo'n professionele ict-omgeving te kunnen zorgen, is er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Maar wat zijn die voorwaarden precies en hoe kun je eraan voldoen? En welke (groei)mogelijkheden zijn er allemaal? Met de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden van Kennisnet kom je daar op een snelle en grondige manier achter.

De tool biedt inzicht in de voorwaarden per verantwoordelijkheid en per voorwaarde overzicht van wat er nodig is voor een professionele ict-inzet. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een procedure om beveiligingslekken te melden en te behandelen, het maken van afspraken over eigenaarschap bij het opstellen van digitale toetsen, of het trainen en begeleiden van docenten bij het gebruik van digitaal lesmateriaal. Met de gegevens stelt de tool een rapport voor je op.

Oproep

In het onlangs uitgebrachte adviesrapport Regie op ICT, dat gaat over de bestuurlijke verantwoordelijkheid van ICT, roept de adviesgroep alle schoolorganisaties op om gebruik te maken van de tool, omdat je daarmee snel inzicht krijgt in de mate waarin je als bestuur je verantwoordelijkheid neemt. De verantwoordelijkheden van de bestuurder zijn uitgesplitst in de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Bij iedere voorwaarde kan je een momentopname maken van hoe jouw school er voor staat. Door de tool regelmatig te doorlopen breng je groei in kaart en kun je steeds opnieuw bepalen waar je als organisatie de komende tijd aan wilt werken.