Nieuwe training en materiaal voor scholen rond suicidepreventie

20 februari 2020

Platform 113 Zelfmoordpreventie heeft nieuwe materialen ontwikkeld die onderwijsprofessionals kunnen helpen om suicidepreventie concreet vorm te geven binnen de school en dit een structurele plek te geven in het beleid. Daarnaast is hierover ook een gratis online training te volgen.

Op de website van 113 Zelfmoordpreventie vindt u onder meer een maxtrix aan de hand waarvan u inzicht krijgt wat uw school al doet als het gaat om suïcidepreventie en waar nog stappen gemaakt kunnen worden, en een stappenplan om hier verder mee aan de slag te gaan. Hierbij worden praktische tips gegeven die kunnen helpen bij het signaleren van zelfmoordgedachten bij leerlingen en bij het aangaan van het gesprek met deze leerlingen en het inschakelen van hulp.

Daarnaast is een document beschikbaar met behulp waarvan het beleid kan worden geëvalueerd, alsook een voorbeeld meerjarenplan om het beleid te verankeren.

Training

Verder kunnen onderwijsprofessionals sinds begin dit jaar ook kosteloos een online training suïcidepreventie volgen.