Nieuwe urennorm lichamelijke opvoeding is uitgesteld

20 juni 2024

De nieuwe urennorm voor lichamelijke opvoeding die volgend schooljaar (2024-2025) zou ingaan, is uitgesteld. Dat betekent dat er voor komend schooljaar niks verandert ten opzichte van het huidige schooljaar en dat scholen hier voorlopig geen actie op hoeven te ondernemen. Wanneer de aanscherping wel ingaat, is nog onduidelijk.

Het ministerie van OCW werkt samen met de Inspectie van het Onderwijs en het KVLO aan een aanscherping van de huidige wet. Daarin staat dat scholen voor het aantal uren lichamelijke opvoeding moeten uitgaan van de situatie die op 1 augustus 2005 op het lesrooster werd aangeboden. Dat kan tot onduidelijkheid leiden. In de aanscherping van de wet wordt daarom gewerkt aan een concrete minimale urennorm voor het vak.

Fout in berekening

In het gemaakte wetsvoorstel bleek een verkeerde berekening gebruikt te zijn. Daardoor zou het aantal uren voor lichamelijke opvoeding hoger dan bedoeld uitvallen. Dat was niet het doel van het wetsvoorstel. Er is daarom besloten om het voorstel uit te stellen en te werken aan een nieuwe berekening.