Nieuwe voorbeeldfuncties OOP beschikbaar

01 februari 2024

De VO-raad heeft samen met de vakbonden nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt voor de OOP-functies. De voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en kunnen worden gebruikt indien een schoolbestuur de functies voor het onderwijsondersteunend personeel wenst te actualiseren. Voorbeeldfuncties dienen vooral als inspiratiemateriaal en moeten altijd worden getoetst aan de specifieke situatie binnen de school.

In het nieuwe voorbeeldmateriaal is gekozen voor het beschrijven van functies in de vorm van reeksen. Het beschrijven in functiereeksen geeft meer flexibiliteit in organisaties, omdat niet elke functie en elke taak voor elke functionaris wordt beschreven. Een reeks is een algemene, abstracte beschrijving van activiteiten, taken en processen. Deze processen zijn de basis voor elke functie binnen die bepaalde groep.

Voorbeeldfuncties onderwijsondersteunend personeel

 

Voorbeelden werkzaamheden functies