Nieuwe vragenlijst ‘Tevredenheid leerlingen’ ontwikkeld

08 juni 2020

Vensters heeft samen met het onderzoeksbureau CentERdata de vragenlijst ‘Tevredenheid leerlingen’ geëvalueerd en op basis daarvan aangepast. Vanaf 1 november (schooljaar 2020-2021) kunnen scholen de nieuwe vragenlijst voor het leerlingtevredenheidsonderzoek gebruiken, via Vensters of een externe aanbieder.

De huidige vragenlijst van Vensters is vijf jaar in gebruik. Door deze te verbeteren, wil Vensters aansluiten bij de actualiteit en de gebruikerswensen. Bij de evaluatie is gebruikgemaakt van verbeterpunten die vanuit scholen en leerlingen zijn ontvangen.

De belangrijkste wijzigingen: 

  • de vragen zijn allemaal naar taalniveau B1 gegaan;
  • de antwoordschalen zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken;
  • streven was om de set vragen qua inhoud zoveel mogelijk op de huidige set vragen te laten lijken.