Nieuwe website ‘Samen minder suïcide’

21 juni 2022

Vanuit 113 Zelfmoordpreventie is een nieuwe website ‘Samen minder suïcide’ gelanceerd. Deze website biedt een overzicht van activiteiten en ondersteuning voor onder meer scholen en onderwijsprofessionals bij het voorkomen van suïcidale gedachten en suïcide.

Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren van 10 tot 25 jaar. In 2020 overleden er 62 jongeren tot een leeftijd van 20 jaar aan zelfdoding. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie – een samenwerking tussen diverse maatschappelijke partijen - zet erop in om het aantal suïcides en suicidepogingen in Nederland, alsook suïcidale gedachten, fors terug te dringen, via diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn deels gericht op het ondersteunen van betrokken partijen, waaronder ook scholen.

Scholen hebben een belangrijke rol in het signaleren van psychische problemen en suïcidale gedachten onder leerlingen en het melden hiervan, zodat deze jongeren de juiste hulp kunnen krijgen. Door het thema meer bespreekbaar te maken, jongeren te helpen mentaal gezond en weerbaar te worden/blijven en te investeren in een sociaal veilige omgeving waarin er ruimte is voor (seksuele) diversiteit, dragen ze ook bij aan preventie. Daarnaast hebben een scholen in rol in het voorkomen van trauma’s en kopieergedrag bij andere leerlingen na een suïcide(poging) van een leerling. 

Op de website ‘Samen minder suïcide’ vinden scholen een overzicht van de ondersteuning die voor hen beschikbaar is op dit vlak. Het aanbod is te vinden op de pagina ‘Suïcidepreventie in het onderwijs’, een van de pijlers van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.