Nieuwe wegwijzer rond depressiepreventie en hulp aan depressieve jongeren

15 april 2019

Voor professionals die primair met jongeren werken is een wegwijzer ontwikkeld rondom depressiepreventie en hulp aan jongeren die kampen met depressieve klachten of een depressie. De wegwijzer ‘Rondom Jong’ kan hen helpen om tekenen van depressie beter te herkennen, de ondersteuning aan jongeren te verbeteren en hierbij ook beter met elkaar samen te werken. Staatsecretaris Blokhuis (VWS) nam op vrijdag 12 april het eerste exemplaar in ontvangst.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in een klas van 25 leerlingen gemiddeld 5 jongeren depressieve klachten hebben en 1 van hen daadwerkelijk een depressie doormaakt. Ook blijkt dat veel van deze jongeren wel over hun situatie willen praten, maar het lastig vinden om zelf het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vinden professionals - van onder meer scholen, jeugdgezondheidszorg, (school-) maatschappelijk werk en gemeenten - het lastig om depressie te herkennen en om de hulp aan jongeren met depressieve gevoelens of een depressie goed in te vullen en op elkaar aan te laten sluiten. De wegwijzer kan hen ondersteuning bieden op dit vlak.

De wegwijzer is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (vanuit het Meerjarenplan Depressiepreventie van het ministerie van VWS).