Nog enkele plekken vrij voor bestuurders met eigen leervraag bij inspirerende Ontwikkelgroepen regionale bestuurlijke samenwerking

01 april 2021

In mei start het project Regionale samenwerking met een viertal actiegerichte ontwikkelgroepen om het leren binnen onze sector over regionale bestuurlijke samenwerking te faciliteren. Het doel is om in lijn met de maatschappelijke opdracht, te komen tot een goed, dekkend en regionaal adequaat onderwijsaanbod.

Begeleiding door expert 

De ontwikkelgroepen zullen in de samenstelling bestaan uit deelnemers met vergelijkbare leervragen. De opzet voorziet in bijeenkomsten waarin u als bestuurder - onder begeleiding van een expert - werkt aan een oplossing voor of antwoord op uw eigen leervraag en casuistiek. Het is daarbij de bedoeling dat u inzichten en ontwikkelde handelingsstrategieen ook meteen in de praktijk brengt; zo wordt van de ervaringen van en met elkaar geleerd. Als u wilt, kunt u ook samen met een collega deelnemen.

Tijdsinvestering  

Deelname is kosteloos, maar vraagt wel om een tijdsinvestering. Om de ontwikkelgroepen tot een succes te maken is aanwezigheid essentieel, evenals voldoende tijd om tussentijds aan de slag te gaan. Het gaat om vier bijeenkomsten van 3 a 4 uur, op een nader te bepalen datum in mei, juni, september en november 2021. Deelnemers committeren zich aan een overdracht van het geleerde binnen de sector. Daarbij kunt u denken aan het bijdragen aan een presentatie, workshop of collegiale consultatie.

Voor meer informatie en aanmelden: ilonavanwamel@vo-raad.nl 

Gelieve bij uw aanmelding te vermelden: uw naam, (en mits van toepassing) de naam van uw collega, het bestuursnummer, welke school / instelling en in een paar regels uw voorlopige leervraag.