Nog geen akkoord over nieuwe CAO VO

21 december 2017

Op 20 december 2017 hebben de VO-raad en de onderwijsbonden de onderhandelingen voortgezet over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs. In het overleg is geconstateerd dat de afstand op een aantal belangrijke onderwerpen nog te groot is om tot overeenstemming te kunnen komen. De onderhandelingen worden in januari 2018 voortgezet.

De discrepantie zit met name op de onderwerpen loonontwikkeling en de wijze waarop meer ontwikkeltijd en minder werkdruk gerealiseerd kan worden. De onderwijsbonden vragen om een forse loonsverhoging, meer dan in andere sectoren wordt afgesproken en meer dan de VO-raad kan bieden.

Over het realiseren van meer ontwikkeltijd en minder werkdruk verschillen partijen vooral in de aanpak. De onderwijsbonden willen een individueel afdwingbare lessenreductie in de cao opnemen. Hiervoor ontbreken extra middelen in het regeerakkoord. Daarnaast vindt de VO-raad dat de aanpak en vormgeving vooral op school zelf moet plaatsvinden, in samenspraak met de leraren.

Eind januari wordt het overleg vervolgd om te bezien of partijen dichter bij elkaar kunnen komen.