Nog niet alle schoolterreinen rookvrij

13 maart 2019

62% van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft een geheel rookvrij schoolterrein gerealiseerd. In het primair onderwijs geldt dat voor 80% van de scholen, en in het middelbaar beroepsonderwijs voor 14% van de scholen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, in opdracht van het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen bij wet rookvrij zijn.

De VO-raad steunt de doelstelling om scholen rookvrij te maken. VO-scholen zien voor zichzelf een rol weggelegd om te voorkomen dat leerlingen en studenten in aanraking komen met roken. In 2015 waren 53% van de schoolterreinen van de vo-scholen rookvrij, inmiddels geldt dat voor 62% van de scholen. Er zijn dus stappen gezet, maar er is ook nog een flinke slag te maken richting 100% rookvrije schoolterreinen in 2020. Het Trimbos-instituut geeft aan dat dit voor het voortgezet onderwijs wel realiseerbaar is.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat scholen die geen rookvrij terrein hebben gerealiseerd hier verschillende redenen voor hebben; bijvoorbeeld dat ze de verwachting hebben dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken. Ook is er het risico dat buiten het schoolterrein rokende leerlingen overlast oplevert voor de omgeving van de school. Om rookvrije schoolterreinen te kunnen creëren en handhaven is het belangrijk dat scholen goed geïnformeerd en ondersteund worden. Scholen kunnen daarvoor terecht bij gezonde school-adviseurs van een GGD, en het Trimbos-instituut via www.rookvrijschoolterrein.nl.

Uitvoerbaarheid wet

Het rookverbod op de terreinen van onderwijsinstellingen wordt op dit moment verder uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Deze geeft onderwijsinstellingen meer duidelijkheid waar ze precies aan moeten denken bij het rookvrij maken van hun terrein. De VO-raad en de andere sectororganisaties hebben het ministerie van VWS geadviseerd over de uitvoerbaarheid van de regels voor scholen. Zo heeft de VO-raad erop gewezen dat het niet realistisch is dat een school het rookverbod 24/7, dus ook ’s nachts, handhaaft. Dat zou betekenen dat terreinen en speelpleinen buiten reguliere openings- en gebruikstijden van de school gesloten moeten worden, terwijl deze vaak als onderdeel worden gezien van openbare terreinen. Voor een sportterrein verderop in de wijk dat door de school wordt gehuurd, kunnen scholen ook alleen handhaven op momenten dat de school het terrein afhuurt.