Nog subsidie beschikbaar voor programma Schoolmaaltijden

27 februari 2024

Er is nog steeds subsidie beschikbaar voor het programma Schoolmaaltijden, zo hebben het ministerie van OCW, het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis laten weten. Scholen die willen deelnemen en aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich nog aanmelden voor het programma.

Het programma Schoolmaaltijden komt voort uit een in september 2022 aangenomen Kamermotie om geld vrij te maken voor schoolmaaltijden, naar aanleiding van de toenemende armoede. Met het programma kunnen scholen een maaltijd verzorgen op school of ouders via het Rode Kruis een boodschappenkaart aanbieden.

  • Het organiseren van een maaltijd op school wordt aangeboden via het Jeugdeducatiefonds (JEF). Scholen organiseren zelf de maaltijden en kunnen hierbij ondersteuning ontvangen via schoolcontactpersonen van het JEF en/of een samenwerking aangaan met externe partijen. De school kan de gemaakte kosten maandelijks achteraf declareren, tot een maximumbedrag van 9 euro per leerling per week.
  • De boodschappenkaart wordt aangeboden via het Nederlandse Rode Kruis. Scholen vragen hierbij ouders om zich via de school aan te melden. Ouders die zich aanmelden, vullen vervolgens een aanvullende vragenlijst in. De boodschappenkaarten met een wekelijks budget van 11 euro per leerling worden vervolgens rechtstreeks aan de aangemelde ouders verstrekt.

 

Minstens 30% leerlingen uit laag-inkomensgezin 

Deelname aan het programma is mogelijk als minstens 30% van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Deze gegevens zijn te vinden in de NCO-rapportage van de school. Voor vo-scholen met meerdere onderwijsniveaus geldt dat ze in aanmerking komen als voor minstens één van deze niveaus het percentage tenminste 30% is. 

Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn geen NCO-rapportages beschikbaar of is bekend dat relatief veel leerlingen binnen de totale leerlingpopulatie in de doelgroep valt. Daarom heeft de minister besloten dat deze vestigingen zich zonder aanvullende voorwaarden mogen aanmelden voor het programma.

Aanmelden

Nieuwe scholen die aan de criteria voldoen kunnen zich met het online formulier aanmelden om mee te doen.

Meer informatie

Meer informatie over het programma Schoolmaaltijden, de voorwaarden en aanmelding is te vinden op de website van het programma en specifiek in de Q&A schoolmaaltijden en het document 'Informatie voor scholen'.

 

Structurele inbedding
In het najaar van 2023 werd bekend dat het programma Schoolmaaltijden in 2024 wordt gecontinueerd. Hiervoor is 166 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast wordt nagedacht over de structurele inbedding van schoolmaaltijden. De VO-raad blijft hierover in gesprek met het ministerie.

 

De VO-raad is van mening dat het aanbieden van schoolmaaltijden geen oplossing is voor de armoedeproblematiek en wil er aandacht voor vragen dat het programma Schoolmaaltijden door het 30%-criterium een groot aantal leerlingen op wie het programma zich richt, niet bereikt. Leerlingen uit een gezin met een laag inkomen die op een school zitten die niet aan de voorwaarden voldoet, vallen buiten de regeling. Tevens blijkt uit recent onderzoek naar de implementatie van schoolmaaltijden dat het verzorgen van maaltijden op school tijd en inzet vraagt van onderwijzend personeel en schoolleiders, die al kampen met hoge werkdruk.