Nogmaals dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of schrappen

06 februari 2018

De Stichting van het Onderwijs heeft opnieuw bij de Tweede en Eerste Kamer aangedrongen om de voorgenomen doelmatigheidskorting uit het regeerakkoord voor het onderwijs te verzachten of helemaal te schrappen. In een brief laat zij weten het buitengewoon teleurstellend te vinden dat minister Hoekstra (Financiën) geen gehoor geeft aan de aangenomen motie van lid Postema (PvdA) in de Eerste Kamer.

In deze motie (19 december 2017) wordt de regering verzocht te bekijken of zij de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan verzachten en bij voorkeur ongedaan kan maken.

Minister Hoekstra liet in zijn reactie op de motie weten dat hij en de ministers van onderwijs hier geen mogelijkheden toe zien. Zij gaan kijken waar het onderwijs doelmatiger kan, waarbij geprobeerd wordt ‘het primaire proces zoveel als mogelijk te ontzien’. De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen - oplopend tot 183 miljoen - het primaire proces van de scholen niet zullen raken. ‘In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten en het bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard nodig.’ De VO-raad benadrukte eerder al dat de bezuiniging van tafel moet.

Download de brief aan de Eerste en Tweede Kamer van de Stichting van het Onderwijs

Reactie Eerste Kamer op brief kabinet

De Eerste Kamer-commissies van Financiën en van Onderwijs houden op 13 februari 2018 een schriftelijke inbrengronde over de reactie van het kabinet op de aangenomen motie in de Eerste Kamer.