Nomineer de leraar van het jaar 2024

28 maart 2024

Tot en met 10 mei kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders de nieuwe leraar van het jaar aanmelden voor de jaarlijkse verkiezing.

Je kunt de leraar nomineren via www.lerarenvanhetjaar.nl/aanmelden. Uit alle aanmeldingen maakt een jury van leraren een eerste selectie, de top tien per sector. Zij maken allen een brief en filmpje. Daarna kiest een beroepsjury van leraren in september drie finalisten per sector. Uiteindelijk kiest een vakjury de vier winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze winnaars worden 3 oktober 2024 bekendgemaakt.

Ambassadeurs voor de beroepsgroep

De vier winnaars zijn een jaar lang ambassadeur van hun sector en krijgen een podium om hun inspiratie en innovatieve ideeën uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland. Zij werken vanuit vakmanschap aan het beste onderwijs voor hun leerlingen. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het beroep en maakt deze de kwaliteit van de beroepsgroep zichtbaar. Volgens Chantal Goedertier, Leraar van het Jaar 2019 voor het speciaal onderwijs, mogen haar vakgenoten trots zijn op hun vak. "Als iemand je op een feestje vraagt wat je doet voor werk, zeg dan luid en duidelijk: ik ben leraar!"