NPO-aanpak al geëvalueerd?

30 juni 2022

Met het aflopen van het eerste jaar waarin scholen NPO-middelen kregen om coronavertragingen bij leerlingen terug te dringen, wordt van scholen verwacht dat zij dit eerste NPO-jaar evalueren. Hoe staat het met de ontwikkeling van de leerlingen, zijn vertragingen ingelopen of verergerd, wat zijn de ervaringen met uitgevoerde interventies en is het nodig de aanpak bij te stellen voor de komende tijd?

Een actualisatie van de schoolscan helpt scholen om gefundeerd keuzes te kunnen maken voor de komende jaren, ook nu duidelijk is dat de extra middelen voor schooljaar 2022/2023 wanneer nodig ook in schooljaar 2023/2024 en schooljaar 2024/2025 besteed kunnen worden en in de geactualiseerde menukaart een aantal interventies is toegevoegd en aangepast.

Ondersteuning bij actualisering

Vorig jaar heeft het ministerie van OCW een stappenplan uitgebracht voor het maken van een schoolscan. Deze is ingekort en aangepast aan de huidige situatie. U vindt het online stappenplan op de website van het NPO. Dit stappenplan is ook te downloaden in pdf-vorm.

Op nponderwijs.nl worden vragen rondom de schoolscan beantwoord.