Nu online: webinar 'Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen' in de praktijk

04 april 2023

In dit webinar wordt de nieuwe 'Kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen' toegelicht.

Effectief leesonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. In Nederland maken we ons zorgen om de kwaliteit en resultaten van het leesonderwijs, van zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De Kwaliteitswaaier

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief leesonderwijs in begrijpend lezen. Deze kennis vindt nog onvoldoende zijn weg naar de praktijk. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs heeft de aanwezige wetenschappelijke kennis over effectief leesonderwijs verzameld. Om deze kennis op een behapbare manier aan te bieden, is de Kwaliteitswaaier ontwikkeld. Onderwijsprofessionals kunnen deze kwaliteitswaaier gebruiken om het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau te tillen.  

Webinar

In het webinar geven hogeschool hoofddocent en voorzitter van de kennistafel Mirjam Snel en leraren Eline Klaassen (Maasplein, po) en Caroline Wisse (Globe, vo) je inzichten uit wetenschap en praktijk. Bart Staijen, leraar bij Optimus, is dagvoorzitter van het webinar.

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Het webinar is georganiseerd door het Platform Samen Onderzoeken en de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Hieronder is het webinar te bekijken.