Nu ook informatie in Vensters over stapelaars

16 november 2022

In het schoolrapport ‘Interne doorstroom’, dat Vensters-gebruikers kunnen vinden in het ManagementVenster, is informatie toegevoegd over stapelaars. Dit rapport bevat nu als bijlage een nieuwe tabel met een overzicht van het aantal leerlingen dat na het behalen van hun diploma doorstroomt naar een andere leerweg of onderwijsniveau in het vo. Ook wordt per onderwijssoort het aantal stapelaars ten opzichte van het totaal aantal geslaagden getoond.

De nieuwe tabel is een aanvulling op het zogenaamde hinkelpad waarin de interne doorstroom van de leerlingen op een school wordt gevisualiseerd (onvertraagde doorstroom, opstroom, afstroom en doublure per schooljaar). In dit hinkelpad wordt niet aangegeven of leerlingen ná het behalen van hun diploma nog doorstromen binnen het vo.

De VO-raad is - onder meer met het oog op kansengelijkheid - voorstander van een flexibeler onderwijsstelsel, waarbij leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière gemakkelijk kunnen doorstromen naar een ander onderwijsniveau. In dit kader vinden we het ook belangrijk dat leerlingen de kans krijgen te stapelen. De informatie over stapelaars in Vensters geeft scholen meer inzicht in het aantal leerlingen dat nu al van deze mogelijkheid gebruik maakt, en kan hiermee ook een indicatie geven van hoe makkelijk het voor hen is om dit te doen als ze deze ambitie hebben. Scholen kunnen deze informatie gebruiken om hun beleid op dit vlak waar nodig aan te scherpen.

Vragen of opmerkingen over de tabel kun je mailen naar vensters@vo-raad.nl.