OCW hamert op duidelijke communicatie over vrijwillige ouderbijdrage

19 april 2022

Het ministerie van OCW wil dat scholen waar nodig extra inzetten op duidelijke communicatie richting ouders over de vrijwillige ouderbijdrage. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van een - geactualiseerde - brochure en FAQ met meer informatie, alsook een nieuw gepubliceerde visual voor ouders en goede voorbeelden van andere scholen.

Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Het maakt daarbij niet uit of de ouders de bijdrage niet kunnen of niet willen betalen. De praktijk laat echter zien dat nog niet alle ouders hier goed van op de hoogte zijn. 

Op 19 april stuurde minister Wiersma een brief naar schoolbesturen, waarin hij hen nadrukkelijk oproept ouders goed te informeren over de nieuwe wetgeving, via de schoolgids en daarnaast bijvoorbeeld bij voorlichtings- of ouderavonden. Ook in antwoorden op Kamervragen (11 april jl.) benadrukte hij het belang hiervan. 

In een brochure en FAQ van OCW over de wetswijziging vinden scholen meer informatie over de nieuwe wet en waar zij in dit kader aan moeten voldoen. Deze brochure en de FAQ zijn recent herzien. 

Daarnaast heeft OCW een nieuw praktijkvoorbeeld van het Leonardo College in Leiden gepubliceerd over goede communicatie richting ouders. En is een visual gemaakt die scholen kunnen gebruiken bij deze communicatie. Een online poster voor leerlingen en uitlegvideo voor ouders volgen nog voor de zomer.