Ministerie vraagt schoolbesturen om gegevens voor lerarenregister

15 juni 2017

Het ministerie van OCW heeft schoolbesturen op 12 juni jl. per brief benaderd om hen nader te informeren over de eerste stappen die worden gezet voor het lerarenregister, met name over de levering van basisgegevens voor het register door schoolbesturen.

Lees de brief aan schoolbesturen over gegevenslevering.

Lerarenregister

Medio februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Per 1 juli 2018 worden een verplicht lerarenregister en registervoorportaal ingevoerd, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. De VO-raad staat positief tegenover het lerarenregister, als stimulans en hulpmiddel voor leraren om voortdurend te blijven werken aan hun professionele ontwikkeling en het gesprek hierover aan te gaan met hun werkgever. De VO-raad denkt dat de meerwaarde van het register aanzienlijk groter wordt als het is verbonden met schoolontwikkeling.

Gegevenslevering

Nu de wet van kracht is, betekent dit dat ook de gegevenslevering actueel wordt en dat schoolbesturen de basisgegevens voor het register leveren. 

Tot 1 augustus 2018 werken OCW, DUO, de Onderwijscoöperatie en CIBG aan het opzetten en vullen van het register. Om scholen te kunnen informeren over en ondersteunen bij de implementatie verzoekt DUO de schoolbesturen om het aanleveren van een contactpersoon. Daarnaast heeft DUO een algemene informatiepagina gelanceerd.

De VO-raad spant zich in om de gegevenslevering zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige praktijk van de aanlevering van de IPTO-gegevens.

Ondersteuning

DUO ondersteunt de gegevenslevering voor het lerarenregister. Voor vragen over het aanleveren van de basisgegevens van uw leraren kunt u terecht bij de Helpdesk Lerarenregister, via tel. 055 599 9551 en gegevensleveringleraren@duo.nl. Mocht u als schoolbestuur echter uitzonderlijke problemen ondervinden rond de gegevenslevering voor het lerarenregister, dan kunt u die aan de VO-raad doorgeven via helpdesk@vo-raad.nl onder vermelding van ‘gegevenslevering lerarenregister’.