OCW lanceert dashboard met financiële informatie van schoolbesturen

16 mei 2018

Op 16 mei heeft de DUO-website Onderwijsincijfers.nl een dashboard gepresenteerd met de baten en lasten van alle (besturen van) onderwijsinstellingen in Nederland, van het basisonderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs. De VO-raad heeft kritische vragen gesteld over de nut en noodzaak van dit dashboard. Dit omdat de gepresenteerde data al openbaar zijn, zowel via de eigen publicatie door het bestuur als via de databank van DUO. Daarnaast ontbreekt de toelichting bij de financiële cijfers, waardoor er veel ruis kan ontstaan rond de interpretatie ervan.

Naar aanleiding van de lumpsumdiscussie in de Tweede Kamer stellen Kamerleden met regelmaat vragen over de financiën van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. Het ministerie van OCW heeft het dashboard ontwikkeld om aan deze en andere vragen uit de samenleving tegemoet te komen.

De informatie in het dashboard is al enkele jaren beschikbaar via de Open Data van DUO, maar wordt in het dashboard op een nieuwe manier gepresenteerd. Zo kunnen bezoekers van de site zoeken op de naam of het nummer van een schoolbestuur of samenwerkingsverband. In een oogopslag wordt dan zichtbaar wat de inkomsten en uitgaven van het bestuur zijn. Het betreft overigens uitsluitend gegevens die door de besturen zelf zijn aangeleverd.

Twijfels over nut en noodzaak

De VO-raad is kritisch op het dashboard en twijfelt over nut en noodzaak ervan. De gepresenteerde informatie is immers al beschikbaar en in het dashboard ontbreekt de duiding bij de financiële cijfers. Deze duiding geeft een schoolbestuur wel in zijn bestuursverslag en het overgrote deel van de jaarverslagen van de onderwijsbesturen en samenwerkingsverbanden staat al online.

Daarnaast zijn er in de nu gepresenteerde versie tekortkomingen geconstateerd. Zo maakt het dashboard geen uitsplitsing van de gegevens van gecombineerde po-vo of vo-mbo besturen, waardoor de sectorale cijfers niet altijd een getrouw beeld geven.

Laat ons uw ervaringen weten

OCW is voornemens het dashboard door te ontwikkelen. De VO-raad zal dit kritisch blijven volgen. Graag vernemen we daarom uw ervaringen met het dashboard. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gert-Jan van den Berg via gert-janvandenberg@vo-raad.nl (beleidsadviseur Goed Bestuur) of Maartje Meuwissen, via maartjemeuwissen@vo-raad.nl (productmanager Vensters).