OCW zet challenge in voor meer instroom naar lerarenopleidingen

14 september 2023

Het ministerie van OCW zoekt naar manieren om de instroom in leraren- en onderwijsopleidingen te verhogen en lanceert hiervoor een 'challenge' om oplossingen op te halen.

Voor deze challenge is OCW op zoek naar oplossingen om scholieren te inspireren en motiveren om te kiezen voor een lerarenopleiding. De oplossing moet gericht zijn op bewustwording en het ontdekken van de diversiteit, uitdagendheid en maatschappelijke waarde van het leraarschap en toepasbaar zijn in de klas en/of op school. De basis voor deze challenge berust op het onderzoek “Heb jij er weleens over nagedacht om leraar te worden?” van Ideate. Ideeën/ oplossingen kunnen tot 12 oktober worden ingediend. In november en december wordt de selectie gemaakt en worden de winnaars bekendgemaakt. Voor de winnaar(s) is er een pilotbudget van in totaal 100.000  euro (inclusief btw) beschikbaar voor de uitvoering (te verdelen over maximaal drie inzendingen) in het eerste kwartaal van 2024.