OCW zoekt betrokken schoolleiders voor klankbordgroep schoolleiders Funderend Onderwijs (FO)

18 april 2024

Denk mee met OCW en maak in een groep van vakgenoten en beleidsadviseurs een verschil voor schoolleiders in Nederland!

Jouw profiel
• Ben jij een schoolleider in het primair- of voortgezet onderwijs en wil je meedenken op landelijk niveau over de vorm, rol en toekomst van het schoolleiderschap?
• Heb jij een goede antenne voor wat er speelt binnen jouw beroepsgroep, jouw netwerk van schoolleiders en onderwijspersoneel?
• Zoek jij graag de samenwerking met anderen binnen jouw vakgebied?
• Ben je nieuwsgierig naar de visie en ervaringen buiten jouw sector?
• Weet jij goed uit te leggen waar jij als schoolleider, jouw school en onderwijspersoneel behoefte aan hebben?
• Kun je daarin ook goed de verbinding leggen met onderwijsbeleid en aangeven wat jou hierin helpt of waar het schuurt?
• Ben jij één keer per 6 weken beschikbaar voor een 2 uur durende klankbordgroep bij OCW op locatie in Den Haag?

Dan komt OCW graag met jou in contact!


De klankbordgroep schoolleiders (FO) OCW heeft sinds enkele jaren een klankbordgroep van betrokken schoolleiders gevormd die:
• ideeën en behoeften uit de beroepsgroep en onderwijsveld kunnen agenderen;
• gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven bij het bestaande of nader te vormen onderwijsbeleid dat (ook) de schoolleiding betreft of beïnvloedt;
• in samenwerking met beleidsadviseurs van OCW op basis van gelijkwaardigheid werken aan de verbetering en verduidelijking van het schoolleiderschap.

In september 2024 start OCW met een nieuwe reeks bijeenkomsten van de klankbordgroep schoolleiders (FO). Nieuw is dat wij, naast schoolleiders uit het primair onderwijs (PO), nu ook graag schoolleiders uit het voortgezet onderwijs (VO) uitnodigen om zich aan te melden.

Ben jij als schoolleider, na het lezen van deze vacature, enthousiast geworden? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar r.barink@minocw.nl Je kan reageren tot en met 7 mei.

De sollicitatie zal bestaan uit een kort digitaal interview (via Microsoft-Teams) waarin wij graag horen wat jouw ambities en ideeën zijn voor de klankbordgroep FO en hoe jij de samenwerking met de klankbordleden – schoolleiders en OCW – voor je ziet.