Omvangrijke nieuwe publicatie over (uitdagingen op) onderwijsarbeidsmarkt

04 juni 2018

De Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University heeft een omvangrijke publicatie uitgebracht over de (uitdagingen op de) huidige onderwijsarbeidsmarkt. De publicatie behandelt talloze actuele thema’s - rond bijvoorbeeld het leraarschap, arbeidsvoorwaarden, professionalisering en mobiliteit - waarbij naast feiten ook analyses en visies van deskundigen aan bod komen.

Het gaat hierbij om een combinatie van wetenschappelijke analyses en ervaringen uit de praktijk. De publicatie bevat onder meer een bijdrage van Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad) over arbeidsverhoudingen en Bas de Wit (beleidsadviseur VO-raad) over het beroepsbeeld voor de leraar.

Zeker in de huidige tijd waarbij het voortgezet onderwijs voor diverse grote uitdagingen staat wat betreft de onderwijsarbeidsmarkt - zoals het aantrekkelijker maken van het leraarsvak om zo ook het lerarentekort tegen te gaan - kan deze publicatie bestuurders en schoolleiders interessante informatie en invalshoeken bieden. Dit kan worden ingezet voor eigen beleid en de discussie binnen de school en sector.

Download de publicatie ‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’

De publicatie is tot stand gekomen onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer. Hij werd gepresenteerd op het gelijknamige congres van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University. Het voornemen is om de publicatie elke twee jaar uit te brengen.