Onderwijs aan Oekraïense leerlingen: subsidie voor expertisedeling en verlenging regeling onderwijshuisvesting

08 september 2022

Het ministerie van OCW heeft nieuwe informatie gedeeld over twee financiële regelingen voor het organiseren van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Zo is bekendgemaakt dat de eerder aangekondigde subsidieregeling ‘Expertisedeling nieuwkomers’ vanaf 15 september open wordt gesteld voor aanvragen. Daarnaast schreef minister Wiersma op 1 september aan de Tweede Kamer dat de financiële regeling waarmee gemeenten kunnen voorzien in tijdelijke onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen wordt verlengd tot aan de zomervakantie van 2023.

Subsidieregeling expertisedeling nieuwkomers

Via de subsidieregeling ‘Expertisedeling nieuwkomers’ kunnen ISK’s die aantoonbaar ervaring hebben met het geven van onderwijs aan nieuwkomersleerlingen, deze expertise delen met reguliere scholen die daar minder ervaring mee hebben. Zij ontvangen dan subsidie om hun medewerkers vrij te maken voor deze kennisdeling. In totaal wordt hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

De regeling was al eerder aangekondigd; inmiddels is bekend geworden dat de subsidie kan worden aangevraagd tussen 15 september en 15 oktober aanstaande.


Financiële regeling onderwijshuisvesting 

Naast deze subsidieregeling voor expertisedeling is er ook een financiële regeling voor gemeenten om te voorzien in onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen. Eerder was al duidelijk dat de middelen uit deze regeling beschikbaar zijn voor gemeenten tot en met december 2022. Minister Wiersma heeft nu bekendgemaakt dat de betreffende regeling in ieder geval wordt verlengd tot aan de zomervakantie van 2023. Hiermee hebben scholen en gemeenten het gehele komende schooljaar de zekerheid dat zij financiële ruimte hebben om tijdelijke onderwijshuisvesting te organiseren voor deze groep leerlingen. 


Tenslotte is de regeling waarmee gemeenten middelen ontvangen voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen in ieder geval verlengd tot en met december 2022.
 

Update handreiking

In september is een nieuwe versie van de handreiking ‘Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne’ verschenen, waarin ook bovenstaande informatie is verwerkt.