Onderwijsinstelling moet voor 27 maart belanghebbende registreren bij KvK

23 februari 2022

Alle onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 hun ‘belanghebbende’ registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze zogeheten UBO-registratie regel je via een formulier op de website van de KvK.

De registratieverplichting is een gevolg van een wijziging in de Europese Richtlijn die moet voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt kan worden voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Elke juridische entiteit moet haar ultimate beneficial owner (UBO) registreren in het handelsregister. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen en dus voor onderwijsinstellingen. Alle schoolbesturen hebben tot 27 maart 2022 de tijd om dit te regelen.

Wie is een UBO?

De UBO’s van een stichting/vereniging zijn op grond van artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018:
“De natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:

 • het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
 • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
 • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.”
   

Als op basis van deze criteria geen UBO kan worden aangewezen is er sprake van een zogenaamde pseudo-UBO. Dat is of zijn de natuurlijke persoon/personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.  

Wat moet er geregistreerd worden?

In artikel 15a van de Handelsregisterwet staat welke gegevens over een uiteindelijk belanghebbende in het Handelsregister worden opgenomen:

 1. naam, geboortedatum, geboorteplaats en -land, woonadres, woonstaat en nationaliteit;
 2. burgerservicenummer;
 3. fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is, als dat door zijn woonstaat aan hem is toegekend;
 4. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.
   

Hoe registreer je?

Onderwijsinstellingen kunnen voor de registratie van de UBO(‘s) gebruikmaken van de verschillende formulieren die de KvK aanbiedt. Je vindt hier:

Voor vragen kunnen leden terecht bij de Juridische Helpdesk, via juridischehelpdesk@vo-raad.nl.