Onderwijsorganisaties willen prioriteit voor personeel bij vaccinatie

08 januari 2021

Een brede groep van organisaties – van het funderend onderwijs tot de universiteiten – pleit in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. “Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting vragen wij het kabinet onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie, en duidelijkheid te geven over wanneer deze groep in aanmerking komt voor vaccinatie”, schrijven de organisaties.

Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving. In het coronabeleid wordt onderwijspersoneel dan ook aangemerkt als mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Door de coronamaatregelen is het onderwijs aan leerlingen en studenten in het funderend onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs al bijna een jaar – noodgedwongen – niet optimaal.

Omdat onderwijs als vitale sector is aangemerkt, werden in het najaar speciale teststraten ingericht om onderwijspersoneel met voorrang te testen. En in de huidige lockdown wordt een beroep gedaan op grote groepen onderwijspersoneel om fysiek onderwijs te blijven verzorgen: denk aan het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijk- en beroepsonderwijs en de examenklassen in het voortgezet onderwijs. Ook worden in het funderend onderwijs en het mbo kwetsbare leerlingen en studenten opgevangen.

Daarom vinden wij het nu ook logisch en wenselijk onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning op te nemen.