Onderwijsraad denkt te veel in bedreigingen en te weinig in kansen

13 november 2015

In zijn vandaag gepresenteerde advies focust de Onderwijsraad zo sterk op de risico’s die samenhangen met de invoering van een maatwerkdiploma, dat de kansen onderbelicht blijven. De VO-raad vindt dit eenzijdig. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Het is opmerkelijk dat de Onderwijsraad de analyse deelt dat we naar meer maatwerk en talentontwikkeling in het onderwijs moeten, maar dit vervolgens niet vertaalt naar een diploma op maat. We kunnen zoveel maatwerk realiseren als we willen in het onderwijs, als het geen consequenties heeft voor het examen en diploma hebben leerlingen er uiteindelijk te weinig aan. Een diploma op maat werkt ook stimulerend voor meer onderwijs op maat.”

De VO-raad is voorstander van het mogelijk maken van een maatwerkdiploma. Daarbij hebben we zeker oog voor de risico’s en dilemma’s die de Onderwijsraad schetst. In een eigen uitwerkingsnotie ‘Diploma op maat. Ruimte voor talent in het voortgezet onderwijs’ signaleert de VO-raad deze risico’s ook en pleiten we ervoor om samen met alle relevante partijen de juiste vervolgstappen te zetten om die risico’s te beperken en de kansen die een maatwerkdiploma biedt te benutten.

Stap naar vervolgonderwijs makkelijker

De Onderwijsraad vraagt aandacht voor de toegankelijkheid tot en doorstroom binnen het stelsel. Rosenmöller: “Dat is terecht en daar zijn we met heel veel partijen over in gesprek. Het idee is dat je met een diploma op maat, dat zicht biedt op de cognitieve en niet-cognitieve prestaties van leerlingen de stap naar het vervolgonderwijs juist makkelijker maakt.” Met een maatwerkdiploma krijgt het vervolgonderwijs een beter inzicht in wie er binnenkomt. Het huidige diploma is weliswaar herkenbaar maar biedt lang niet al tijd inzicht in de diverse talenten van leerlingen. Nu is er immers veel uitval in het eerste studiejaar op mbo-, hbo- en universitair niveau en met een soepelere overgang tussen de onderwijssoorten kan dat worden gereduceerd.