Onderwijsraden tekenen pledge voor gezondere leerlingen

30 september 2014

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn nieuwe partners van het nationale programma 'Alles is gezondheid…' Vandaag hebben de onderwijsraden daarvoor een pledge ondertekend op het congres ’Gezonde Brede School’. In deze pledge staat wat de raden aan activiteiten uitvoeren om de gezondheid van hun leerlingen en studenten te verbeteren.

De onderwijsraden stimuleren schoolbesturen en directies Gezonde School-beleid te voeren, waardoor leerlingen en studenten gezonder worden, beter leren en minder uitvallen. Een concreet streven daarbij is dat eind 2016 850 Gezonde School-vignetten zijn uitgereikt. Daarnaast is er specifieke aandacht voor gezonde voeding op school (het project ‘De Gezonde Schoolkantine’), de rookvrije school en voldoende en goed bewegingsonderwijs. De onderwijsraden zijn zich ook bewust van hun voorbeeldfunctie en verbinden daarom in hun eigen organisatie gezondheidsthema’s als bewegen, goede voeding en niet roken sterker met elkaar. Over de behaalde resultaten van de activiteiten in de pledge leggen de onderwijsraden jaarlijks verantwoording af.

Bekijk de pledge van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad op de website van Alles is Gezondheid...

Ook scholen kunnen de pledge ondertekenen. Op 10 november 2014 hebben RSG Wolfsbos (vo) en het Alfa-college (mbo) als eerste scholen in Nederland de pledge ondertekend. Meer informatie over (het ondertekenen van) de pledge vindt u op de website van Alles is Gezondheid...