Onderzoek CAOP belicht kansen en uitdagingen van de onderwijsarbeidsmarkt

25 april 2019

Het CAOP heeft met behulp van SWOT-analyses de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de huidige onderwijsarbeidsmarkt in kaart gebracht. Wat is het positieve gezicht van het onderwijs en waar is verbetering nodig? De analyses kunnen aanknopingspunten bieden voor schoolbesturen om aantrekkelijk te blijven voor bestaand personeel en om nieuw personeel aan te trekken, en zo het lerarentekort tegen te gaan.

Sterke en zwakke punten

Als sterke punten van de onderwijsarbeidsmarkt noemen de CAOP-onderzoekers onder andere werkzekerheid, zinvol werk, en ontwikkelingsmogelijkheden voor docenten. Een ander sterk punt dat wordt genoemd is baantevredenheid. Uit het onderzoek afgenomen onder 9.000 medewerkers blijkt dat ruim 80% tevreden is over zijn of haar baan. Werkgevers kunnen onder meer in hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten op deze punten. 

Zij mogen echter - zo wordt in het artikel benadrukt - niet 'de andere kant van de januskop negeren en dienen daarop verbeteringen in te zetten’. Zwakke punten zijn bijvoorbeeld de hoge uitstroom onder starters en burn-outklachten en ziekteverzuim onder ouder personeel. Verder zijn leraren kritisch over hun loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk, en een groot deel van hen ervaart hoge werkdruk.

Samenwerken als oplossing

Het artikel gaat ook in op bedreigingen, die door de auteurs met name worden veroorzaakt door demografische ontwikkelingen: het leerlingenaantal daalt en veel leraren gaan de komende jaren met pensioen. Een andere bedreiging die wordt benoemd is concurrentie tussen scholen vanwege de toenemende vraag naar personeel. 

Door deze concurrentie te parkeren en samen te werken in de regio kan er veel bereikt worden op het gebied van personeelstekorten, concluderen de auteurs.