Onderzoek ict-gebruik in het onderwijs: didactisch repertoire leraren belangrijkste succesfactor

19 september 2018

Het vergroten van het didactisch repertoire van leraren heeft meer impact op het gebruik en de opbrengsten van ict dan investeringen in infrastructuur en ict-beleid. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport 'Ict-gebruik in het onderwijs 2018' dat Kennisnet op 17 september 2018 publiceerde.

Leraren die ict gevarieerd gebruiken en een breed didactisch repertoire hebben, blijken hun leerlingen beter te motiveren en zijn er betere leerprestaties te zien. Ook zijn er voordelen voor de leraar: lessen kunnen dankzij ict efficiënter en leraren hebben beter overzicht op de vorderingen van leerlingen. 

Ambities schoolleiding

Bijna alle schoolleiders zijn van mening dat leraren over twee jaar in meer dan de helft van de lessen gebruik zouden moeten maken van een beamer en van digitaal leermateriaal. Ook verwachten zij (ruim driekwart) dat leraren een gevarieerd palet aan ict-activiteiten tijdens hun lessen inzetten.

In 2018 vulden ruim 4000 leraren uit po, vo en speciaal onderwijs de vragenlijst in. Ook is de vragenlijst ingevuld door schoolbestuurders en schoolleiders. De resultaten geven inzicht in de actuele stand van zaken van ict-gebruik in het onderwijs.