Onderzoek: leerKRACHT-aanpak draagt bij aan lerende cultuur op scholen

13 mei 2019

Op scholen die werken met de zogenoemde leerKRACHT-aanpak ontstaat binnen een jaar een lerende cultuur. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van Oberon en de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zo’n cultuur, waarin leraren met en van elkaar leren en samen met leerlingen en schoolleiders werken aan onderwijsverbetering, kan een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit.

Voor het onderzoek werden 118 scholen in het po, vo en mbo onder de loep genomen die deelnemen aan leerKRACHT. Geconcludeerd wordt dat de leerKRACHT-aanpak er onder meer aan bijdraagt dat deze scholen (toets)data gebruiken voor het verbeteren van de lespraktijk en dat leraren hier samenwerken aan hun lessen. Ook hebben leraren en schoolleiders op deelnemende scholen een lerende houding en gebruikt de schoolleider onderzoek om leiding te geven.

Recept voor sterk onderwijs

Een lerende cultuur wordt internationaal gezien als hét recept voor sterk onderwijs (OECD, McKinsey). Ook de Onderwijsinspectie concludeerde in de recente Staat van het Onderwijs (april 2019) dat een dergelijke cultuur een belangrijke voorwaarde is voor onderwijsverbetering.

In het sectorakkoord vo heeft de vo-sector daarom ook als belangrijke doelstelling opgenomen om de lerende cultuur op scholen te versterken. De VO-raad steunt het initiatief leerKRACHT en faciliteert scholen op dit vlak via zijn nieuwe programma Voortgezet Leren. Binnen dit programma worden onder meer collegiale visitaties gefaciliteerd en leergangen strategisch HRM en peoplemanagement aangeboden en participeren scholen in een leernetwerk lerende cultuur en kwaliteitszorg.