Onderzoek naar ervaringen van gebruikers Benchmark PO&VO

18 november 2021

De Benchmark PO&VO staat bijna twee jaar online en maakt de balans op. Gebruikers kunnen hun ervaringen met het online platform delen in een korte vragenlijst. Deelname kost minder dan 4 minuten.

De benchmark benut 2022 om dit instrument verder te ontwikkelen. Met uw input wordt de Benchmark PO&VO nog meer een instrument van de sector.

Achtergrond

De Benchmark PO&VO is een gezamenlijk initiatief van de VO-raad en PO-Raad. Hiermee kunnen schoolbesturen in het funderend onderwijs op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen leggen. Op 1 februari 2020 is de eerste editie openbaar gemaakt.