Onderzoek naar huisacademies maakt onderscheid in vier verschillende types

13 februari 2019

In opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren po en vo heeft het Kohnstamm Instituut onderzocht welke typen huisacademies er binnen scholen en besturen in het po en vo aanwezig zijn. Het onderzoek geeft een beeld van hoe huisacademies georganiseerd zijn en wat hun ambities zijn, en kan andere scholen zo helpen richting te geven aan hun eigen professionaliseringsbeleid. Het Netwerk Huisacademies heeft meegewerkt aan het onderzoek en op 13 februari een presentatie georganiseerd voor coördinatoren van huisacademies en bestuurders.

De laatste jaren maken schoolbesturen en -organisaties steeds meer gebruik van huisacademies: een intern kenniscentrum behorend bij een school, scholengroep of bestuur, die voor eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert. In het onderzoek hebben in totaal 75 aanspreekpunten van huisacademies de vragenlijst ingevuld. Deze huisacademies bedienen samen bijna 1900 po- en vo-scholen in Nederland.

In het onderzoek kwamen overeenkomsten naar voren tussen de huisacademies. De belangrijkste speerpunten van huisacademies zijn: professionalisering van medewerkers en het leren van en met elkaar. De doelgroepen van de huisacademies zijn voornamelijk leraren (beginnend en ervaren), schoolleiders en interne begeleiders. Via de huisacademie wil men scholing zelf organiseren.

Volgens het onderzoek zijn er vier typen huisacademies te onderscheiden. Er zijn twee typen met vooral een interne gerichtheid: ‘het professionaliseringscentrum’ en ‘het platform voor professionalisering en schoolontwikkeling’ en twee typen met een meer externe gerichtheid: ‘de regiospeler’ en de ‘spin in het web in de regio voor professionalisering en schoolontwikkeling’.

‘Het professionaliseringscentrum’ is intern gericht en heeft een relatief klein bereik, omdat het zich richt op een deel van de scholen en medewerkers van een bestuur of omdat het valt onder één school. ‘Het platform voor professionalisering en schoolontwikkeling’ valt onder één schoolbestuur en is intern gericht. Er worden relatief veel scholen en medewerker bereikt die vallen onder het bestuur. ‘De regiospeler’ kan onderdeel zijn van een bestuur en bereikt dan een deel van de scholen en medewerkers. Bij ‘de spin in het web in de regio’ wordt door de netwerkfunctie de agenda van onderwijsontwikkeling in hun regio mede bepaald.

In het onderzoeksrapport vindt u meer informatie over de opbrengsten van het onderzoek en de daaruit voorkomende aanbevelingen voor huisacademies, bestuurders en beleidsmakers.

Interesse in deelname netwerk?

Coördinatoren van huisacademies die interesse hebben in deelname aan het Netwerk Huisacademies kunnen zich aanmelden voor het netwerk via de site van de PO-Raad.