Onderzoek naar Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen – input gevraagd

30 mei 2024

In opdracht van het ministerie van OCW doen Sardes en SEO onderzoek naar de 'Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen'. Onderdeel van dit onderzoek is een digitale vragenlijst voor schoolbesturen, om de gevolgen van de wet in kaart te brengen en ervaringen op te halen. Doet jouw bestuur ook mee? Ook als je niet te maken hebt met een tijdelijke nieuwkomersvoorziening of nieuwkomersonderwijs is je reactie van belang.

De vragenlijst bevat maximaal 26 vragen en het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Gegeven antwoorden zijn anoniem en worden anoniem verwerkt in het rapport.

De gegeven input zal worden gebruikt om tot eventuele verbetering van de wetgeving te komen. Een vergelijkbare vragenlijst wordt uitgezet onder gemeenten.
 

Over de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen
Vanwege de druk op het onderwijs aan nieuwkomers is de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in 2023 in werking getreden. De wet maakt het mogelijk voor gemeenten en schoolbesturen om een tijdelijke nieuwkomersvoorziening op te zetten. Ook regelt de wet dat gemeenten en schoolbesturen regelmatig overleggen over nieuwkomersonderwijs. Lees meer over de wet op Rijksoverheid.nl