Onderzoek sterk medezeggenschap naar faciliteiten en ondersteuning (G)MR

09 maart 2023

Het CAOP onderzoekt in opdracht van het programma Sterk Medezeggenschap ervaringen met de faciliteiten en ondersteuning van de (G)MR. Een belangrijk thema, niet alleen voor leden van de medezeggenschapsraad maar ook voor bestuurders en schoolleiders. De VO-raad vraagt hun om onderstaande vragenlijst in te vullen, of onder de aandacht van de schoolleiders te brengen.

In het programma Sterk Medezeggenschap werken de PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van OCW samen aan het verbeteren van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Er wordt niet over individuen of individuele scholen gerapporteerd. Voor vragen kun je terecht bij onderzoeker Robin Wisse via r.wisse@caop.nl.