Onderzoeksagenda voor het leesonderwijs gelanceerd

01 juli 2024

Er is al veel onderzoek gedaan naar alles wat met lezen te maken heeft. Toch ontbreekt er nog kennis en zijn bepaalde aspecten nog niet voldoende onderzocht binnen de Nederlandse context. Om dit aan te pakken hebben onderwijsprofessionals en onderzoekers de ‘Onderzoeksagenda leesonderwijs’ ontwikkeld.


De Onderzoeksagenda is gecreëerd om richting te geven aan nieuw onderzoek dat onderwijsprofessionals ondersteunt bij verbetering van hun leesonderwijs.

Jocelijn Pleumeekers, docent en curriculumontwikkelaar: “Er is onderzoek nodig dat niet alleen theoretische kennis oplevert, maar ook praktisch toe te passen is. Welk aanvullend onderzoek is er nodig voor de vertaalslag naar het onderwijs?”. Pleumeekers benadrukt dat dit niet alleen een kwestie is van méér onderzoek doen, maar het juíste onderzoek doen.

Belangrijke thema’s

Uit het onderwijsveld kwamen drie belangrijke thema’s naar voren waarover meer wetenschappelijke kennis nodig is:

  • Vakintegratie: Hoe kunnen vakken geïntegreerd worden om leesonderwijs effectiever te maken?
  • Monitoring: Hoe kan monitoring meer dan alleen toetsing zijn en bijdragen aan continue verbetering van leesvaardigheden?
  • Differentiatie: Hoe richt je leesonderwijs in voor leerlingen met verschillende achtergronden, zodat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen groeien?

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

De Onderzoeksagenda is op 24 juni 2024 overhandigd aan de Commissie Basisvaardigheden van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). NRO kan haar programma’s vormgeven met deze agenda en onderzoeksmiddelen verdelen over onderwerpen die belangrijk zijn ter verbetering van het leesonderwijs. Begin januari komt er ook een specifieke NRO-onderzoekscall voor het leesonderwijs op basis van de Onderzoeksagenda.

Kennistafel Effectief Leesonderwijs

De Onderzoeksagenda Leesonderwijs draagt bij aan één van de hoofddoelen van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Deze Kennistafel is in 2020 in het leven geroepen door NRO, VO-raad en PO-Raad en heeft als doel relevante wetenschappelijke kennis te verzamelen en te delen met de sector. 

In de relatief korte tijd van het bestaan van de Kennistafel blijkt dat de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk effectief is. Alle opbrengsten van de Kennistafel zijn te vinden in het dossier Effectief Leesonderwijs.