Online Magazine: toekomstgericht onderwijs in het vo!

18 september 2018

Het begrip ‘professionele ontwikkeling’ is niet meer weg te denken uit onze sector. Gelukkig maar. Juist omdat we steeds bezig zijn onszelf en de eigen school te ontwikkelen en te verbeteren, werken we ook continu aan een verdere versterking van de onderwijskwaliteit voor onze leerlingen. En daar draait het uiteindelijk om.

In een professionele schoolorganisatie gaan onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling in hand. Zo ontstaan toekomstgerichte scholen die het beste halen uit alle leerlingen én medewerkers. De afgelopen jaren hebben we de professionalisering in de sector met veel plezier gefaciliteerd en ondersteund. Bijvoorbeeld via trainingen, leernetwerken, collegiale visitaties en werkconferenties.

De kennis en kunde die in die tijd verzameld is, is nu gebundeld in een online magazine. U vindt daarin inzichten, praktijkvoorbeelden en ervaringen over de ontwikkeling van professionele schoolorganisaties van wetenschappers én collega’s uit het VO.

Het online magazine is voor u, als:

 • U schoolbestuurder, schoolleider of HR-medewerker in het vo bent;
 • U de medewerkers van uw school wilt stimuleren nog beter te worden in hun vak;
 • U de ambitie heeft om naast de dagelijkse operationele praktijk vooruit te kijken naar de rol van HR in de toekomst van de school.
   
Leraren vormen de schakel tussen ambities van de school en het klaslokaal (Bas de Wit, teamleider Professionele Schoolorganisatie bij de VO-raad)

Een paar dingen die u tijdens het lezen van het magazine ontdekt:

 • Wat investeren in een professionele schoolorganisatie uw school oplevert;
 • Hoe u kunnen, willen en mogen in de schoolorganisatie voorop stelt;
 • Hoe u de juiste mensen op de juiste plek binnen de school krijgt;
 • Wat typische stressfactoren zijn voor medewerkers;
 • Waarom gezamenlijke ambities zo belangrijk zijn;
 • Hoe u zorgt dat nieuw HR-beleid wordt doorgevoerd;
 • Waarom meer verbinding met bestuurders de moeite waard is;
 • Hoe u eigenaarschap voor beroepsbekwaamheid van leraren stimuleert;
 • Hoe door samenwerking in een krimpregio nascholing mogelijk wordt;
 • Wat de kracht is van collegiaal leren;
 • Wat het belang is van een schoolbrede dialoog over personeelsbeleid;
 • Hoe een organisatie kan werken aan persoonlijke ontwikkeling, visievorming en motivatie;
 • Hoe u werving en selectie koppelt aan de strategische doelen van de organisatie.