Op radio 1: Scholen en universiteiten werken samen voor meer academisch geschoolde leraren

14 december 2017

Radio 1 besteedt aandacht aan het initiatief van de VO-raad en VSNU om meer academisch opgeleide mensen uit het bedrijfsleven voor de klas te krijgen door middel van speciale maatwerktrajecten.

In het nieuwe project geven universiteiten en VO-scholen hoger opgeleiden uit het bedrijfsleven de kans kennis te maken met het leraarschap en verlagen zij de drempel om de overstap naar het onderwijs te maken. Dit project gaat van start bij Shell, waar aan een grote groep natuur- en scheikundigen een kennismakingsprogramma met het leraarschap wordt aangeboden. Geïnteresseerde kandidaten die na assessment geschikt blijken te zijn voor het leraarschap krijgen vervolgens de mogelijkheid om in een leerwerktraject op maat versneld bevoegd leraar te worden. Ook worden gegadigden actief gekoppeld aan scholen in de regio met openstaande vacatures.

"We hebben met elkaar een maatschappelijk probleem", zegt voorzitter Paul Rosenmöller op radio 1. "Het lerarentekort, wat we van het po kennen, dat hebben we ook in het vo. De ambitie is om ruim 80% universitair opgeleide docenten te hebben. We willen kijken of we uitstroom van getalenteerde goede krachten uit het bedrijfsleven kunnen benutten voor het onderwijs."

Luister het item terug.