Opbrengsten sessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

20 januari 2023

Begin van het jaar vond de laatste van een tweetal dialoogsessies plaats over motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen na de coronacrisis. Ruim 250 onderwijsprofessionals spraken met elkaar over wat zij in de klas meemaken en over mogelijke oplossingen. Op deze pagina vind je praktische tips en adviezen die uit de sessie voortkwamen en kun je het plenaire programma terugkijken.

Infographic met praktische tips  

Na twee lockdowns zijn de scholen weer gewoon opengegaan, maar de leerlingen die terug kwamen gedragen zich vaak anders dan voorheen. Hoe ga je daarmee om als docent? Hoe kun je je leerlingen weer bereiken?  

Uit de gesprekken met enkele honderden onderwijsprofessionals zijn veel punten naar voren gekomen. Niet alleen de vraag ‘hoe krijgen we leerlingen weer ‘aan’?’, maar ook ‘hoe blijf je als docent staan?’ kwam veelvuldig aan de orde. De gespreksverslagen zijn geanalyseerd en de resultaten lees je terug in deze infographic.

Duurzaam aan de slag met welbevinden?

Uit onderzoek weten we dat een schoolbrede aanpak het beste werkt om het welbevinden van leerlingen te versterken. Van groot belang voor de aanpak is de analyse die je binnen school en met je samenwerkingspartners uit de gemeente maakt over de problematiek in jouw school, en welke prioriteiten er zijn voor de aanpak.

De praktijkkaart ‘Duurzaam investeren in welbevinden’helpt je stapsgewijs op weg. De praktijkkaart ‘Welbevinden en gelijke kansen’ helpt daarnaast om de verbinding te leggen tussen welbevinden en gelijke kansen voor leerlingen.

Welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling | Onderwijskennis vind je meer wetenschappelijke achtergronden en praktijkvoorbeelden over partnerschap tussen ouders en school, het pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek, het pedagogisch schoolklimaat en beleid, sociaal-emotionele ontwikkeling, de context van de school en het welbevinden van leerlingen. 

Interessante tutorials rondom de onderwerpen die tijdens de dialoogsessie zijn besproken:

Opvoedkundige Tischa Neve en leraar Matthijn Tromp

Het plenaire deel van deze sessie, met bijdragen van leraar Matthijn Tromp en opvoedkundige Tischa Neve, is hieronder terug te kijken. 

 

Gespreksleidraad voor eigen school 

Wil je zelf een groepsgesprek organiseren met bijvoorbeeld collega’s? Deze gespreksleidraad kun je gebruiken als hulpmiddel om het gesprek te starten. 

Organisatie dialoogsessies

De online dialoogsessies zijn georganiseerd door een gelegenheidssamenwerking bestaande uit verschillende medewerkers van de VO-raad, het Nederlands Jeugdinstituut, het Lerarencollectief, het Nationaal Programma Onderwijs, CNV Onderwijs, de Sectorraad GO en het Haarlem College.  

 

Webinar ‘Wat kan je doen aan eenzaamheid onder jongeren?’
Als vervolg op deze dialoogsessies organiseert de VO-raad, namens de Kenniscommunity NP Onderwijs, op 14 december een webinar over eenzaamheid onder jongeren. In dit webinar krijg je kennis aangereikt over dit thema en wat je als onderwijsprofessional kan doen om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Lees meer en meld je aan