Opbrengsten sessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

20 januari 2023

Begin van het jaar vond de laatste van een tweetal dialoogsessies plaats over motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen na de coronacrisis. Ruim 250 onderwijsprofessionals spraken met elkaar over wat zij in de klas meemaken en over mogelijke oplossingen. Op deze pagina vind je praktische tips en adviezen die uit de sessie voortkwamen en kun je het plenaire programma terugkijken.

Infographic met praktische tips  

Na twee lockdowns zijn de scholen weer gewoon opengegaan, maar de leerlingen die terug kwamen gedragen zich vaak anders dan voorheen. Hoe ga je daarmee om als docent? Hoe kun je je leerlingen weer bereiken?  

Uit de gesprekken met enkele honderden onderwijsprofessionals zijn veel punten naar voren gekomen. Niet alleen de vraag ‘hoe krijgen we leerlingen weer ‘aan’?’, maar ook ‘hoe blijf je als docent staan?’ kwam veelvuldig aan de orde. De gespreksverslagen zijn geanalyseerd en de resultaten lees je terug in deze infographic.

Opvoedkundige Tischa Neve en leraar Matthijn Tromp

Het plenaire deel van deze sessie, met bijdragen van leraar Matthijn Tromp en opvoedkundige Tischa Neve, is hieronder terug te kijken. 

 

Gespreksleidraad voor eigen school 

Wil je zelf een groepsgesprek organiseren met bijvoorbeeld collega’s? Deze gespreksleidraad kun je gebruiken als hulpmiddel om het gesprek te starten. 

Vervolgactiviteiten 

De online dialoogsessies zijn georganiseerd door een gelegenheidssamenwerking bestaande uit verschillende medewerkers van de VO-raad, het Nederlands Jeugdinstituut, het Lerarencollectief, het Nationaal Programma Onderwijs, CNV Onderwijs, de Sectorraad GO en het Haarlem College.  

Wil je op de hoogte blijven van de vervolgactiviteiten? Meld je aan via dit formulier