Openbaar onderwijs mag ook gaan schatkistbankieren

23 november 2016

Voor het openbaar onderwijs wordt de gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet afgeschaft. Dit betekent dat openbare schoolbesturen ook kunnen gaan schatkistbankieren. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker neemt deze beslissing op basis van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar schatkistbankieren. De logica voor gemeentegarantie bij een rekening-courantkrediet ontbreekt, omdat gemeenten geen verantwoordelijkheid dragen voor de bekostiging van het VO. OCW is daar verantwoordelijk voor. Gemeenten zijn weliswaar verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, maar beleggen de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal bij eigenstandige schoolbesturen.

Lees het IBO-rapport schatkistbankieren en de kamerbrief 
Wat betekent schatkistbankieren in het VO?

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting

De werkgroep constateert dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarom blijft de verplichte gemeentegarantie voor leningen voor huisvesting bestaan voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs.

De IBO-commissie heeft ook beleidsvarianten met verplicht schatkistbankieren en het afschaffen van schatkistbankieren uitgewerkt. In reactie hierop meldt Dekker dat hij de praktische consequenties van deze varianten in kaart gaat brengen.